Om mig

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet ved Københavns Universitet i 2008 og har været offentligt ansat for Kommuner og i Psykiatrien i mange år. Efter ca. 3 års ansættelse, valgte jeg at supplere mit arbejdsliv med egen praksis på deltid siden sommeren 2011 og endelig på fuld tid siden januar 2019 indtil i dag. Dette har givet mig en dybere faglig indsigt og faciliteret en arbejdsdag fuld af mening i det terapeutiske rum.

Jeg blev uddannet psykolog fordi jeg er optaget af psykologiske processer og forståelsen af disse, som jeg mener fremmer sundhed. Oplevelsen af sammenhæng i vores liv afhænger nemlig af graden af forståelse af egen situation, håndterbarheden til rådighed og meningen dette giver eller ej. Når disse tre komponenter er i orden, er der sammenhæng og trivsel. Men når nogle af dem bliver udfordret og mennesket overvældes, har man brug for hjælp til at re-organisere det. Måske genkender du dette? Det stammer fra en af mine største inspirationskilder, nemlig Aaron Antonovskys Oplevelse af Sammenhæng (Sense of Coherence), som er beskrevet i bogen ”Unraveling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well”. Den er lige så aktuel i dag, som da den blev skrevet og inspirerer mig fortsat, også efter mange år.

Jeg får løbende supervision af aut. Psyk. Jane Bækgaard.

Jeg takker alle mine klienter for deres positive tilkendegivelser. Af hensyn til tavshedspligt ønsker jeg ikke offentlige udtalelser.

Kompetencer

2018: Certificeret i ADOS (Autismeudredning alle aldre), København.
2017: Certificeret i Circles of Security Parenting (COS-P). R-BUP, Oslo
2015-17: Specialist i ”Sped- og småbarns psykiske helse” (0-3 år), 2 år. R-BUP(Regional barne- og ungdoms Psykiatri), Norge.
2014-17: Specialisering, fordybningsmodul ”Barn- ungdoms psykiske helse” (0-17 år), 3 år. NPF, Oslo.
2014-15: Specialisering, basis fælles program, 1 år. NPF, Oslo.
2013 : Autoriseret 2013-552 af Dansk psykolognævn.
2008 : Cand. Psych., Københavns Universitet.

Værdier

Min største værdi er at hjælpe dig til at få det bedre på kortest mulig tid, når du har brug for det, uden lange ventelister, til tiden.

Helhedsbetragtninger, anerkendelse og ressourcer er basale i min praksis, idet jeg opfatter alle mennesker med ressourcer, som kan fremkaldes og udvikles uden at være blind for aktuelle udfordringer. Jeg arbejder med mennesker hvor de er, med øje og øre for hvor de gerne vil være. Andre siger om mig, at jeg er engageret, nærværende og relevant.

Tavshedspligt er en selvfølge også i forsikringssager. Når det gælder børn og unge bestræber jeg mig på et godt samarbejde med forældrene, så de mindste også bliver hørt. Vi får en fælles forståelse af barnets eller de unges behov for tavshed, når det er relevant. Jeg erfarer, at forældrene altid er villige til at støtte op om deres børns behandling på en respektfuld måde.