Den første samtale

Når du går i terapi hos mig, har jeg en vision om at dække dit behov fra flere vinkler, så jeg spørger ind til dine udfordringer hjemme, i din daglig funktion og i fritiden. Jeg spørger også til dine tanker, følelser, fysisk tilstand og handlinger.

Du får en varm kop mens vi samtaler i fortrolighed og mit modspil afstemmes efter dit behov. Jeg har gode erfaringer med at give opgaver efter hver session, fordi det faciliterer din egen proces, ligesom vi gerne formulerer mål sammen ved terapiens start, samt evaluerer efter hver session og til sidst i terapiforløbet. Dermed er du som regel deltagende og aktiv i terapi hos mig. De fleste får det bedre efter ca. 3 måneder, men det er selvfølgelig individuelt.

Som psykolog er jeg din rejseledsager, som følger dig i din proces og faciliterer denne, med udgangspunkt i din fortælling. Du er modig og som regel motiveret når du når ind på mit kontor, noget som er afgørende for din proces. Jeg har altid forslag, men disse afstemmes med dig, så du finder mening i disse. Det er dit behov, som er i centrum. Resultatet er som regel positivt og du vil få øje for muligheder, du måske havde overset, samt kan lære nye måder at håndtere udfordringerne på.

Kropsbevidsthed

Mange er glade for at jeg inviterer til at sætte fokus på kroppen i samtalen. Det gør jeg fordi mange terapiformer er udelukkende baseret på samtale, men jeg erfarer at kropssprog giver mange informationer, som er brugbare i terapien. Kroppen fortæller når vi har glemt os selv. Kroppen åbner følelsen, eller lukker den inde. Trygheden har altid en fysisk plads som du ofte kan pege på kroppen, hvis du er opmærksom nok. Dette hjælper jeg med, grunden til, at vi ofte laver enkelte øvelser i løbet af terapien. Generelt bliver man bevidstgjort om kropssproget i løbet af terapien og lærer dermed at lytte bedre til sig selv og sin krop.

Hvad handler den første samtale om?
Det er meget forskelligt hvad baggrunden til den første samtale med mig er. Her har jeg skitseret nogle af de problematikker som det oftest kan handle om:

Angst

Når du bliver overvældet af angst i en grad så det påvirker dine tanker, din krops funktioner og din adfærd, kan det være du har brug for behandling for det. Angst er en normal følelse alle mennesker har, men den skal ikke have os. Hvis angsten overtager, er det på tide at stoppe op og bede om hjælp. Tal med en du kender og som kender dig godt, hvis det ikke er nok, kan du tale med din læge eller en anden sundhedsperson. Hjælper intet af det, kan du kontakte mig. Jeg kan godt hjælpe dig med angstproblematikken.

Depression

Depression kan være mere eller mindre intens, men det gennemgående er mistet appetit på livet og en dyb følelsesforladthed, i værste tilfælde et ønske om ikke at leve mere. Det er helt normalt at have triste følelser af og til, især hvis der er en logisk grund til det, men hvis det kommer ude af kontrol, kan der være tale om depression. Det er som regel længerevarende hvis vi skal kalde det depression, derfor skal du passe meget på ikke at kalde dine følelser noget de måske ikke er. Hvis følelsen varer ved og overtager, kan du bede om hjælp. Tal med en du kender og som kender dig godt, hvis det ikke er nok, kan du tale med din læge eller en anden sundhedsperson. Hjælper intet af det, kan du kontakte mig. Jeg kan hjælpe dig med at håndtere dine følelser af depression.

Stress

Stress er en tilstand som kan føre til sygdom, hvis ikke du får rette hjælp til tiden. Det er desværre en meget udbredt tilstand hos mange, men ikke tydeligt beskrevet, da den optræder forskelligt hos folk. Den viser sig fysisk, psykisk og socialt i din hverdag med en overvældende effekt som kan mærkes af dig og andre. Hvis du har det på denne måde, skal du bede om hjælp. Tal med en du kender og som kender dig godt, hvis det ikke er nok, kan du tale med din læge eller en anden sundhedsperson. Hjælper intet af det, kan du kontakte mig. Jeg kan godt hjælpe dig med stressproblematikken.

Vrede

Vrede er en helt almindelig og acceptabel følelse i psykologisk forstand. I Danmark er vi ikke så gode til at anerkende vreden, fordi den ofte bliver fejlfortolket og forvekslet med aggression. Vreden er ok, aggression er uhåndteret vrede. Vreden beskytter og forsvarer. Vrede kan få os til at tænke og handle. Når vi bytter om på tænkning og handling, kan vi være på afveje og impulsivitet kan narre os i negativ retning. Hvis du oplever at du ikke når at tænke, men blot handler vredt, kan det være du ikke helt har kontrol over vreden. Men det kan du lære. Tal med en du kender og som kender dig godt, hvis det ikke er nok, kan du tale med din læge eller en anden sundhedsperson. Hjælper intet af det, kan du kontakte mig. Jeg kan godt hjælpe dig med at lære at håndtere vreden.