Det kan jeg

Jeg yder terapi over kort tid, f.eks. en gang om ugen i 3 måneder med fokus på løsninger. Hvis du har behov for længere terapi, er det også muligt, blot der er en passende interval mellem samtalerne, så vi vedligeholder kontakten og din proces ikke går i stå.

Jeg giver terapi på dansk, engelsk, spansk og portugisisk.

Jeg udfører terapi på følgende måder:

  • Kognitiv Terapi
  • Narrativ Terapi
  • Eksistentiel Terapi

Specielt for forældre og professionelle:

  • Circles of Security Parenting (Tryghedscirklen)
  • Emotionsfokuseret forældrerådgivning
  • Supervision

 

Hvordan Kognitiv terapi?

Kognitiv terapi har en lang historie og er udviklet i USA af Aaron Beck. Vi tager udgangspunkt i nutiden, hvor du er her og nu, med fokus på fremtidig effekt. Det handler om at se på de mønstre du har tilegnet dig ubevidst. Dine tanker har en tæt sammenhæng med dine følelser, som din krop reagerer på, hvilket påvirker dine handlinger. Vi arbejder sammen på forandringer, hvilket du som regel er motiveret til og det har afgørende effekt for varige løsninger. Vi tager udgangspunkt i eksempler fra din hverdag når vi analyserer dine mønstre, så vi kan se sammenhænge. Det er min erfaring at terapiens dynamik, intensitet og din indsats tilsammen udløser positivudvikling fra første session og fremover.

Hvordan Narrativ terapi?

Narrativ terapi blev først udviklet i Australien af Michael White. Vi tager udgangspunkt i dine almindelige fortællinger og leder efter alternative historier i dine fortællinger, altså der hvor du fortæller noget anderledes end de almindelige fortællinger siger om dig. Vi leder efter positive historier og udforsker dem, for at udfordre de negative historier som forhindrer dig at have det godt. Vi leder efter forandringer, som jeg hjælper dig med som en slags rejseledsager. Vi ser på problemet som problemet og ikke dig som problemet. Det kalder vi at eksternalisere, dvs. vi konkretiserer problemer og ser sammen på dem.

Det gør vi for at hjælpe dig til at skifte fokus så du bedre kan forholde dig til konkrete problemer og dermed kan se på løsninger, som du måske havde overset. Gamle måder at tænke på bliver udfordret og du kan derfor bedre se på mønstre og ideer som skader mere end de gavner. En løsning kan fremkaldes. Det er min erfaring at terapiens dynamik, intensitet og din indsats tilsammen udløser en positiv udvikling som ikke kan måles i tid, men ift. processen.

Hvordan Eksistentiel terapi?

Ekistentiel psykologi har sine rødder i USA og er blevet brugt igennem mange år. Jeg er meget inspireret af Yrvin Yaloom når jeg giver Eksistentiel Terapi. Han har 4 vigtige emner vi alle som mennesker er optaget af: mening, død, frihed og isolation.

I forlængelse af dette er jeg også inspireret af Antonovskys Oplevelse af Sammenhæng og Salutogenese, så jeg ser mere på dine tegn på sundhed end på dine symptomer på sygdom (patogenese). Jeg synes Eksistens og Oplevelse af Sammenhæng supplerer godt hinanden i terapirummet. Giver det mening for dig, giver det også mening for mig. Du er i centrum og jeg viser gerne veje, som du kan vælge til eller fra. Mange jeg har talt med, er optaget af disse emner, måske kan det også hjælpe dig i gang med refleksionen. Det er min erfaring at terapiens dynamik, intensitet og din indsats med åbenhed tilsammen fremmer en positiv udvikling generelt.

Forældreskabskurser, psykologisk rådgivning og supervision

Baggrunden for Circles of Security (COS-P) og Emotionsfokuseret forældrerådgivning er også i Australien. Vi arbejder med baggrund i de nyeste udviklingspsykologiske teorier, med fokus på relationen mellem forældre og barnet (det man også kalder tilknytning), emotionernes vigtighed i relationen og med forældrene som den sikre base for børnene.

Hvordan Circles of Security-Parenting?

Vi arbejder med forældrekurset COS-P, på dansk Tryghedscirklen,uden børn på 8 sessioner i alt for par/ enlige, individuelt eller i grupper. Vi tager udgangspunkt i at alle er gode nok forældre. Forældre er børnenes sikre base og selvfølgelig gør man sit bedste. Alligevel har alle forældre udfordringer med deres børn. Det behøver ikke at betyde at du er en dårlig forælder når du behøver rådgivning for at fremme en bedre relation til dit barn.

Tværtimod, når du erkender du har brug for hjælp, er du netop omsorgsfuld overfor dit barn. Vi bruger dine egne eksempler fra hverdagen med tavshedspligt imellem gruppemedlemmerne. Grupper er en god fælles platform, hvor forældre kan sparre og lære af hinanden. Kurset kan også gennemføres individuelt eller med et enkelt forældrepar. Forældre som har deltaget, finder det brugbart og øger deres mentalisering, dvs. bevidstheden og refleksionen i forældrerollen øges med det resultat at de lærer at være mere nærværende og til rådighed for deres børn, hvilket fremmer børnenes udvikling uanset alder. Det er min erfaring at familiesituationen kun kan blive bedre med disse redskaber.

Til pædagoger/ professionelle: Disse kurser egner sig også til pædagoger på børneinstitutioner. Kontakt mig for nærmere oplysninger så skræddersyr jeg gerne et tilbud til dig/ jer.

Hvordan Emotionsfokuseret rådgivning?

Mentalisering handler om en basal fornemmelse af dig selv som forælder og dit barn i relationen, hvilket udvikles i fællesskab. Samspillet er i fokus med vægt på den voksnes kontinuerlig, ansvarlig fokus på følelser, motivation og hvordan dette påvirker adfærden. Mentalisering bevidstgør og fremmer forældrenes optimale omsorg.

Alle uanset alder har en grænse for hvor meget de kan rumme før de bliver emotionelt overvældede. Mange børn som er overvældede eller ureguleret, har mange vredesudbrud og en vanskelig socialiseringsevne, hvilket påvirker dem og andre negativt, samt kan ødelægge deres følelse af selvværd. Deres tolerancetærskel er indskrænket til et mindre område end man kan forvente. Når forældre ser og forstår dette, kan de lære at hjælpe barnet til at udvide deres toleranceområde igen, så de bliver mere rolige og emotionelt stabile. Forældre kan hjælpe deres børn, så de ikke bliver let overvældede. Denne form for rådgivning foregår også uden børn og kan også fungere fint i små grupper.

Jeg har mange gode erfaringer med individuel emotionsfokuseret forældrerådgivning. Forældre som har fået denne form for rådgivning, finder det brugbart og øger deres mentalisering, dvs. deres bevidsthed og refleksion i forældrerollen øges, med det resultat at de bliver mere nærværende overfor deres børn, hvilket fremmer børnenes udvikling uanset alder og forandrer relationen i en positiv retning. Det er min erfaring at hjemmesituationen kun kan blive bedre med disse redskaber.

Til pædagoger/ professionelle: Dette egner sig også til socialrådgivere, pædagogisk personale, familierådgivere, kontaktpersoner, pædagoger på børneinstitutioner, etc. og kan bruges ikke blot overfor børn, men i forhold til alle aldersgrupper. Kontakt mig for nærmere oplysninger så skræddersyr jeg gerne et tilbud til jer.

Supervision

Jeg kan give supervision til psykologer, socialrådgivere, pædagogisk personale, familierådgivere, kontaktpersoner, pædagoger på børneinstitutioner, etc. Kontakt mig for nærmere oplysninger så skræddersyr jeg gerne et tilbud til jer.

Psykologens refleksion

Cultural reflection klik her for at lytte

Om børn og familier klik her for at lytte